ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่นวันนี้

 

 เปิดสอนหลักกสูตรจินตคณิต

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

 โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน "รางวัลดี ระดับประเทศ"

 

  

 การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3

 

 

  ประมวลภาพกิจกรรม

ปีการศึกษา 2558    • 1461552_10201603977774810_932211562_n.jpg
      ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ จัดตั้งโดย นางสาวเยาวเรศ ยศเมฆ ตั้งอยู่เลขที่ 161/4 หมู่...

Visitors: 45,532